Teknos Paneltakfärg

  • 450 kr

Vattenburen akrylatfärg för innerväggar och -tak. Mögelavvisande.I lager.
Artikelnummer: 50
Dela

Produktbeskrivning

PANEELIKATTOMAALI är en vit, vattenburen akrylatdispersionsfärg för innertak. Färgen är mycket täckande och den förhindrar genomslag av kvistställen och övriga mörknade partier. Färgproduktgrupp 319 MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Målning av takpaneler i torra och fuktiga utrymmen inomhus. För grund- och täckmålning av obehandlade och tidigare lackade eller målade träytor.


Förbehandling

Nya träytor rengörs från damm och smuts. Smutsiga tidigare lackade eller målade ytor tvättas med målartvätt RENSA SUPER målartvätt. Avlägsna lossnande och löst sittande gammal lack eller färg. Om träytan har tidigare oljats eller vaxats måste lämpligheten av PANEELIKATTOMAALI till ytan försäkras med teststrykning.


Behandling

Grundmålning med oförtunnad PANEELIKATTOMAALI. Färgen omblandas väl före användningen. Applicera PANEELIKATTOMAALI med pensel. Också rulle eller högtrycksspruta kan användas för applicering, men ytan måste efterslätas med pensel särskilt vid grundmålning av omålat trä. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019''.

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.


Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar 3 - 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.


Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT


Egenskaper

Antal strykningar:1-2
Användningsområde:Tak , Träpanel
Förtunningsmedel:Vatten
Glans:Matt 7
Kulör:S 0500-N
Produkttyp:Paneltakfärg
Rengör verktygen med:Vatten
Storlek:2.7 L
Sträckförmåga:6-8 m²/ Liter
Torktid:3 Timmar
Verktyg:Pensel , Roller , Spruta
Övermålningsbar:16 Timmar
EAN-Nr:6414621083801