Teknos Biora 3 Grund & Takfärg Valfri Bruten Kulör

  • 390 kr

Vattenburen akrylatfärg för innerväggar och -tak. Mögelavvisande.I lager.
Artikelnummer: 43
Dela

Produktbeskrivning

Vattenburen, akrylatdispersion grund- och takfärg för torra utrymmen inomhus. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn, helmatt yta. Färgproduktgrupper 211 och 311 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

BIORA 3 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.Förbehandling

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.


Behandling

För att undvika genomslag grundmålas kvistställen på brädytor med FUTURA 3 häftgrund. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021. Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.


Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning el. dyl.


Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.


Egenskaper

Antal strykningar:1-2
Användningsområde:Tak , Vägg
Förtunningsmedel:Vatten
Glans:Helmatt 3
Kulör:Valfri kulör från Teknos Kulörkarta
Produkttyp:Grundfärg , Takfärg
Rengör verktygen med:Vatten
Serie:Biora
Storlek:2.7 L, 9 L
Sträckförmåga:4-7 m²/ Liter
Torktid:30 Minuter
Verktyg:Pensel , Roller , Spruta
Övermålningsbar:1 Timmar
EAN-Nr:6414621020882