Teknos Kirjo Aqua Plåttakfärg Svart

  • 649 kr

Teknos Kirjo Aqua Plåttakfärg är en vattenburen, akrylatbaserad, rostskyddspigmenterad plåttakfärg.I lager.
Artikelnummer: 86
Dela

Produktbeskrivning

Teknos Kirjo Aqua Plåttakfärg är en vattenburen, akrylatbaserad, rostskyddspigmenterad plåttakfärg.
Färgproduktgrupper 441, 442, 443, 446 och 448 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används för målning av nya, omålade förzinkade/galvaniserade plåt- och stålytor.
KIRJO AQUA lämpar sig också för underhållsmålning av plåttak som är tidigare målade med alkyd- eller akrylatfärger.
KIRJO AQUA lämpar sig också för underhållsmålning av industriellt färgbelagd ståltunnplåt: polyuretan-, PURAL-, PUREX-, polyester-, akryl- och PVC-Plastisol -beläggningar.
Vid underhållsmålning av övriga beläggningar följs de instruktioner som givits av plåttillverkaren

Förbehandling av yta

Förzinkade plåttak och övriga omålade zinkytor:

Förzinkad plåt tvättas före målningen med RENSA STEEL plåttvätt i enlighet med instruktionerna och sköljs noga med rent vatten.
OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. Eventuell rost avlägsnas t.ex. med stålborste.


Underhållsmålning: 

All gammal avflagande och löst sittande färg samt rost avlägsnas med skrapa eller stålborste och/eller maskinellt.
I fall all färg har eller kan antas ha dålig vidhäftning (t.ex. många avflagande partier på ytan), bör färgen avlägsnas mekaniskt eller med färgborttagningsmedel. Bitumenfärger och tjäror bör helt avlägsnas före målning med KIRJO AQUA.

Ytan tvättas med RENSA STEEL plåttvätt och sköljs med rent vatten.På mycket smutsiga ytor kan också RENSA ROOF taktvätt användas eller Imprec Ren Fasad. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan 

Industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, polyester, akryl och PVC-plastisol: Ta före målningen reda på den gamla beläggningens typ och KIRJO AQUAs lämplighet till underhållsmålning.

Vid underhållsmålning av övriga industriella beläggningar följs de instruktioner som givits av plåttillverkaren. I osäkra fall bör lämpligheten och vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Den industriella beläggningens skick och vidhäftning till plåten måste bedömas noga.

Om den gamla beläggningen är svårt skadad, bleknad/kritad, söndersprucken eller lossnar på stora partier, måste den avlägsnas i sin helhet före målning med KIRJO AQUA. Den gamla, löst sittande beläggningens lossnande kan inte hejdas med underhållsmålning.


Applicering

KIRJO AQUA appliceras direkt på rena förzinkade och galvaniserade ytor samt på noggrant tvättade gamla alkyd- och akrylatfärger eller industriella beläggningar.
Bara stålytor som är rengjorda från rost grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten.

Nya omålade ytor:
Färgen appliceras med pensel, s.k. takborste eller högtrycksspruta.
Vid penselstrykning appliceras färgen i två skikt till torrskiktstjockleken 2 x 40 µm.
Vid sprutapplicering kan den totala skikttjockleken 80 µm (våtfilm ca 210 µm) appliceras i ett skikt.
Rekommenderad storlek för högtryckssprutans munstycke är 0,015 - 0,019.


Underhållsmålning:
Den bara, rostfria plåtytan på rengjorda skadade partier fläckstryks med KIRJO AQUA.
Mycket rostiga, rengjorda stålytor grundas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.
Taket övermålas med KIRJO AQUA till ca 40 µm torrskiktstjocklek.
Övermålning två gånger rekommenderas endast när takets kulör ändras.


Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.
Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, försämras färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning.
Ytans temperatur får inte vara över +40°C, annars kan vattnet i produkten avdunsta för snabbt, porer formas i färgskiktet, vidhäftningen försämras eller bubblor uppkomma.


Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.
FÖRVARAS FROSTFRITT.


Egenskaper

Antal strykningar:1-2
Användningsområde:Metall , Plåt , Tak
Förtunningsmedel:Vatten
Glans:Matt 6
Kulör:Svart
Lagring:Förvaras frostfritt.
Produkttyp:Alkydfärg , Plåtfärg
Rengör verktygen med:Såpa Och Ljummet Vatten
Serie:Kirjo
Storlek:3 L
Sträckförmåga:7-8 m²/ Liter
Torktid:1 Timme
Verktyg:Pensel , Spruta
Övermålningsbar:8 Timmar
EAN-Nr:6414621042822
Färgåtergivning skärm:Tänk på att färgåtergivningen kan variera beroende på inställningen på din skärm.