TEKNOS WOODEX AQUA CLASSIC

  • 645 kr

Woodex Aqua Classic är en vattenburen, oljebaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning.I lager.
Artikelnummer: 82
Dela

Produktbeskrivning

Woodex Aqua Classic är en vattenburen, oljebaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens UV-strålning. Används på nya och med icke filmbildande träskyddsmedel eller lasyr tidigare behandlade träytor, t ex fasader, dörrar, fönsterkarmar, staket och stolpar. Rekommenderas speciellt för stockytor. Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel eller lasyrer, ej heller i växthus, drivbänkar eller fähus. Användning av endast färglöst Woodex Aqua Classic rekommenderas inte eftersom nyanseringen skyddar träytan från solens UV-strålning som får ytan att gråna.


Lasyr

Vattenburen, oljebaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens UV-strålning. Färgproduktgrupp 481 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används på nya och med icke filmbildande träskyddsmedel eller lasyr tidigare behandlade träytor, t.ex. fasader, dörrar, fönsterkarmar, staket och stolpar. Rekommenderas speciellt för stockytor. Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel eller lasyrer, ej heller i växthus, drivbänkar eller fähus. Användning av endast färglöst WOODEX AQUA CLASSIC rekommenderas inte eftersom nyanseringen skyddar träytan från solens UV-strålning som får ytan att gråna.


Applicering

Rör om WOODEX AQUA CLASSIC väl före användningen. Reservera i samma kärl hela den mängd lasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomst av kulördifferenser. Lasyren bör omblandas även under arbetets gång. Applicera WOODEX AQUA CLASSIC med pensel, borste eller spruta. På obehandlade träytor stryks 1 - 2 skikt WOODEX AQUA CLASSIC beroende på kulörton och det resultat man vill uppnå. Stryk alltid hela stocken eller brädan jämnt och på en och samma gång för att undvika skarvställen. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Penselstrykning rekommenderas för det första skiktet. Efter sprutapplicering ska ytan efterslätas med pensel. Användning av endast färglös lasyr rekommenderas inte. Träytor som behandlats med WOODEX AQUA CLASSIC kan underhållsmålas med Teknos vatten- och lösningsmedelsburna lasyrer, samt täcklasyrer och husfärger.


Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under behandlingen och torktiden skall luftens, ytans och lasyrens temperatur vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.


Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.


Egenskaper

  • Volymtorrhalt: ca. 23 %
  • Flyktiga organiska ämnen (VOC): EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
  • Brytsystem: Teknomix
  • Densitet: ca. 1 g/ml
  • Förtunning: Används oförtunnad. Vatten
  • Rengöringsförtunning: Arbetsredskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
  • Väderbeständighet: God
  • Emballage: 9L , 2.7L
  • Säkerhetsmärkning: Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.