Teknos Nordica Eco

  • 550 kr

Vattenburen utomhusfärg för träytor, baserad på akrylat med dubbeleffekt.


I lager.
Artikelnummer: 123
Dela

Produktbeskrivning

Vattenburen utomhusfärg för träytor, baserad på akrylat med dubbeleffekt. NORDICA EKOs blanka och hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende, sin färg och sin glans ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 2 (FI).

Nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor, t.ex. ytterväggar, taklisters undersidor, vindskivor och fönsterkarmarnas utsidor. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick. För konstruktioner av stock rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr.Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundmåla träytor med 5-10 % förtunnad NORDICA PRIMER och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Putsa rostiga stålytor: slipning, stålborstning mm., och grundmåla dem med FERREX AQUA rostskyddsfärg. TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med NORDICA EKO. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl. Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'. Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER som förtunnats 5-10 %. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Putsa rostiga stålytor: slipning, stålborstning mm., och grundmåla dem med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta.


Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.


Lagring

Förvaras frostfritt.


Egenskaper

Antal strykningar:1-2
Användningsområde:Fasad
Glans:Blank
Kulör:Valfri Bruten Kulör
Lagring:Förvaras Frostfritt
Produkttyp:Fasadfärg
Rengör verktygen med:Såpa Och Ljummet Vatten
Serie:Nordica
Storlek:9 , 2.7 Liter
Sträckförmåga:5-8 m²/ Liter
Torktid:Dammtorr 1 Timme
Verktyg:Pensel , Spruta
Övermålningsbar:2-4 Timmar
EAN-Nr:6414621147503
Färgåtergivning skärm:Tänk på att färgåtergivningen kan variera beroende på inställningen på din skärm.