Teknos Woodex Aqua Base Grundolja Färglös

  • 645 kr

Träskyddande olja för utomhusbruk. Lämplig för trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trall och dörrar.


I lager.
Artikelnummer: 80
Dela

Produktbeskrivning

Träskyddande olja för utomhusbruk. Lämplig för trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trall och dörrar.

Träskyddsmedel (produkttyp 8) som godkänts i enlighet med bestämmelserna i biociddirektivet 98/8/EG. Godkännandets nummer: Finland: FINBP20122407, Sverige: 4707, 5104. WOODEX AQUA BASE är en bruksfärdig vattenburen grundolja för grundning av träytor före ytbehandlingen. WOODEX AQUA BASE är avsedd för konsumenter och professionella användare. Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335-1). WOODEX AQUA BASE används till att skydda trä som är antingen kontinuerligt exponerat för väder eller skyddat mot väder men ofta utsatt för vätning. WOODEX AQUA BASE lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt kontakt med mark och utsätts för regelbunden vätning, eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten. Färgproduktgrupp 131 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 86 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

Fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, takfötter, bilskjul o.dyl. obehandlade träytor. Träytor som grundats med WOODEX AQUA BASE bör täckmålas så snart som möjligt, före det första regnfallet. Lämpliga produkter för täckmålning är Teknos vatten- och lösningsmedelsburna träskydd, lasyrer, grundfärger, husfärger samt möbelfärger.Applicering

WOODEX AQUA BASE används oförtunnad. Omblandas väl före användning. WOODEX AQUA BASE appliceras på ren och torr yta med en mjuk pensel, roller eller spruta. I småskaliga snickerier i professionellt bruk kan WOODEX AQUA BASE även appliceras med doppning. Manuell doppning måste genomföras inom ett avskilt område, beläget på ett underlag ogenomträngligt för vatten. Lagring av behandlat virke ska ske antingen under tak med ett fungerande återvinningssystem eller på ett underlag ogenomträngligt för vatten. När appliceringen sker på byggnadsplatsen, förorena inte marken och ytvatten med produkten. Hantera produkten och torka nybehandlat virke i ett område med god ventilation. Trä som utsätts för väderpåfrestning ska ytbehandlas med en produkt som lämpar sig för ändamålet, torrskiktstjocklek minst 100 ?m, vilket uppnås med 1-3 behandlingar beroende på produkten. Vid ytbehandlingen följs de bruksanvisningar son finns för produkten som används. Ytbehandlingen ska göras före träytan utsätts för regn. Täckskiktet får inte innehålla en triazolbaserad fungicid.


Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.


Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.


Egenskaper

Antal strykningar:1-2
Användningsområde:Snickerier , Trä
Förtunningsmedel:Vatten
Kulör:Transparent
Lagring:Förvaras frostfritt.
Produkttyp:Grundolja
Rengör verktygen med:Såpa Och Ljummet Vatten
Serie:Woodex
Storlek:10 L
Sträckförmåga:5-8 m²/ Liter
Torktid:1 Timme
Verktyg:Pensel , Roller , Spruta
Övermålningsbar:4-8 Timmar
EAN-Nr:6414621143833
Färgåtergivning skärm:Tänk på att färgåtergivningen kan variera beroende på inställningen på din skärm.